Small-leaved Linden / Kislevelű hárs / Tilia Cordata

Small-leaved Linden
Kislevelű hárs

24. Small-leaved Linden / Tilia Cordata

The Small-leaved Linde, or Tilia cordata, is a deciduous tree. The leaves are heart-shaped, its edges are serrated, and they rarely grow larger than 7 cm. The underside of the leaves are greenish, mostly smooth with reddish, beard-like hairs in the vein axils. Its yellowish-white flowers are produced in clusters of 6-13, each attached to a smooth-edged, elongated bract. Its branches can grow from the base of the trunk, the bark of which is grayish-brown and finely fissured. The crown can be a rounded oval shape or pyramidal. The flowers have five parts, with five sepals and five petals. Its fruit is a small green ball, which, upon ripening, falls off spinning together with the bract. It mainly inhabits shady forests in mountainous and hilly areas. It is one of the most valuable honey-producing trees: linden honey is recommended for the treatment of respiratory diseases.

Back to the menu of the learning path

24. Kislevelű Hárs / Tilia Cordata

A kislevelű hárs, mely előtt állsz, egy lombhullató fa. Levelei szív alakúak, fogazatos szélűek és ritkán nőnek 7 cm-nél nagyobbra. A levelek fonáka zöldes, kopasz az érzugokban vöröses szakállas szőrzettel. A virágzata bogernyő, melyben 6-13 sárgás fehér virág nyílik, és ép szélű, hosszúkás fellevélhez csatlakozik.  Ágai a törzse aljától nőhetnek, kérge szürkésbarna, finoman repedezett. Koronája kerek, ovális, van akár piramis alakú is lehet. A virágok öttagúak, öt csésze-, és öt sziromlevéllel. A termése kis zöld golyó, mely érés után a fellevéllel együtt pörögve hullik le. Főleg hegy-, és dombvidékek árnyas erdeiben él. Az egyik legértékesebb mézelő fánk, a hársmézet meghűléses betegségek kezelésére ajánlják.

Vissza a tanösvény menüjébe