Lauder Biome Audio Trail / Lauder Biom Audio-tanösvény

The Lauder Biome Project is a multidisciplinary initiative involving a number of  sub projects for different age groups. It was started in 2023 and is meant to be expanded yearly by student groups in the fields of biology, language education, literature and design, while remaining open to future collaboration with other subjects.

A Lauder Biome Projekt egy multidiszciplináris kezdeményezés, amely számos alprojektet foglal magában, különböző korcsoportok számára. A projekt 2023-ban indult, és a tervek szerint évente bővül biológia, nyelv, irodalom, dizájn és más tárgyak együttműködésében, egyes tanuló csoportok bevonásával.

The first leg of the project was completed in May of 2024, the product being an audio trail of plant, animal and fungi species classified, researched and described in English and Hungarian by the students of the language year classes Rubin, Smaragd and Zafír. The descriptions are scientific as well as entertaining, and provide a professional text and audio recording for a set of Biology, Hungarian and English reading comprehension, and translation exercises. 

A projekt első szakasza 2024 májusában zárult, az eredmény egy kétnyelvű tanösvény, melyet a Rubin, a Smaragd és a Zafír osztályos nyelvi évfolyamos tanulók hoztak létre. A gyerekek végezték a kutatómunkát, ők készítették a növény-, állat- és gombafajok leírását, és az ezekről készült hangfelvételeket. Az anyagok tudományos igényűek, de szórakoztatóak, és szakszerű szöveg- és hangfelvételt biztosítanak természetismeret- és biológia feladatokhoz, vagy akár magyar és angol szövegértési és fordítási gyakorlatokhoz.

 1. Horse Chestnut / Vadgesztenye / Aesculus hippocastanum
 2. European Hornbeam / Gyertyán / Carpinus betulus
 3. Sugar Maple / Cukor juhar / Acer Saccharum
 4. European Spindle / Közönséges kecskerágó / Euonymus europaeus
 5. Spring Cavalier / Fakósárga pereszke / Paralepista gilva
 6. Common Juniper / Közönséges boróka / Juniperus communis
 7. Common Earthworm / Közönséges földigiliszta / Lumbricus terrestris
 8. Seven-spot ladybird / Hétpettyes katicabogár / Coccinella Septempunctata
 9. Hoof Fungus / Tapló gomba / Fomes Fomentarius
 10. Mammoth Pine / Mamutfenyő / Sequoiadendron giganteum
 11. European Red squirrel / Európai vörös mókus / Sciurus vulgaris
 12. Common ivy / Közönséges borostyán / Hedera helix
 13. Agile frog / Erdei béka / Rana dalmatina
 14. Leatherleaf viburnum / Ráncoslevelű bangita / Viburnum rhytidophyllum
 15. Turkey Oak / Csertölgy / Quercus cerris
 16. Liberty cap / Hegyes badargomba / Psilocybe semilanceata
 17. Common Lilac / Közönséges orgona / Syringa vulgaris
 18. Narrow-leaved Ash / Keskenylevelű kőris / Fraxinus angustifolia
 19. Common or English Lavender / Közönséges levendula / Lavandula angustifolia
 20. Ninebark / Bangitalevelű hólyagvessző/ Physocarpus opulifolius
 21. Common Crumblecap / Sereges tintagomba / Coprinellus disseminatus
 22. Black Pine / Feketefenyő / Pinus negra
 23. Oregon Grape / Közönséges mahónia / Berberis aquifolium
 24. Small-leaved Linden / Kislevelű hárs / Tilia Cordata
 25. Meadow Mushroom / Mezei csiperke / Agaricus campestris
 26. Bearberry Cotoneaster / Nagylevelű madárbirs / Cotoneaster dammeri
 27. Common Hawthorn / Egybibés galagonya / Crataegus Monogyna
 28. European Ash / Magas kőris / Fraxinus Excelsior