Mini podcastek az angolórán

Mini podcastek az angolórán

Összeállította: Laufer Péter

Ez az óraterv bemutatja, hogyan használható a podcast műfaja az angol nyelvi készségek gyakorlása során. A lecke során a diákok felfedezik a podcastok világát, megismerik a különböző podcast típusokat és azt, hogy mitől lesz jó egy podcast. Ezután csoportokban dolgoznak a saját podcastjuk tervezésén és létrehozásán, amelynek témáját részben ők választják. Szórakoztató és élvezetes módon gyakorolják a nyelvi készségeiket, fejleszti a kritikus gondolkodást, a kreativitást és az együttműködést. A tananyag végére a diákok értékes tapasztalatokat szereznek a nyilvános beszéd, a kutatás és a kommunikáció területén, valamint mélyebb megértést nyernek a podcastokról. 

Az egyik elkészült munka itt meghallgatható.

A részletes óraterv itt olvasható.

Óravázlat

Időtartam: 2×45 perc

Cél: A diákok képesek lesznek podcastot készíteni a választott témájukról, miközben fejlesztik az angol nyelvi készségeiket.

Anyagok:

okostelefonok, vázlatlap

Az óra menete:

Ráhangolódás (5 perc)

Kezdjük a leckét azzal, hogy megkérdezzük a diákokat, hogy valaha hallgattak-e már podcastot, és ha igen, melyik típusokat kedvelik, és miért.

Beszéljünk a különböző podcast típusokról, és arról, mi tesz egy jó podcastot.

Ismertetjük a feladatot, elmondjuk a diákoknak, hogy saját podcastot készítenek a választott témájukról.

Szókincs és nyelvtani gyakorlat (8 perc)

Ismertessük és beszéljünk az új szókincsről vagy kifejezésekről, amelyek relevánsak lehetnek a diákok választott podcast témájához. Ezen az órán étkezéssel és dolgok összehasonlításával kapcsolódó szavakat gyűjtöttünk, illetve tanultunk a korábbi órákon.

Témafelvetés és tervezés (2 perc)

Beosztjuk a diákokat két-három fős csoportokba.

Adjuk meg a témát a diákoknak, jelen esetben: a világ konyhái.

A tervezéshez segítségnek kapnak egy táblázatot meghatározott szempontokkal, amit ki kell tölteniük a tervezés során.

Amikor elkészülnek a táblázatok, akkor lehet megkezdeni a felvételek készítését.

A podcast hossza kb. 5 perc legyen.

Felvétel és szerkesztés (20 perc)

Megkérjük a csoportokat, hogy rögzítsék podcastjukat, és szükség szerint szerkesszék azt.

Bátorítsuk a diákokat, hogy beszéljenek tisztán és magabiztosan, és használják a megfelelő szókincset és nyelvtant.

Visszajelzés és reflektálás (5 perc)

Kérjük meg a diákokat, hogy a kész munkákat töltsék fel egy online felületre (pl.: Google Classroom.

Javasoljuk, hogy írjanak megjegyzéseket és javaslatokat a podcastokról.

Végül beszéljünk a diákokkal a tapasztalataikról, és hogy milyen kihívásokkal szembesültek a podcastok készítése során.

Összegzés (5 perc)

Ismételjük át a leckében megtanultakat, beleértve a podcastok készítésének folyamatát és a megfelelő szókincset és nyelvtant.

Javasoljuk, hogy a diákok osszák meg egymással podcastjaikat, és bátorítsuk őket, hogy további podcastokat készítsenek a jövőben.

A tervezéshez használt táblázat: